Image module
Najam printera i multifunkcijskih uređaja omogućuje niže početne troškove korištenja i održavanja.
Sva briga oko uređaja prepuštena je nama, a u cijeni najma uračunat je sav potrošni materijal i rezervni dijelovi,
kao i rad servisera. Dolazak na intervenciju se ne naplaćuje.
Uz sklopljeni Najam, svi uređaji imaju neograničeno jamstvo do isteka životnog vijeka uređaja!
U slučaju kvara ili zastoja uređaja, naše servisne ekipe rješavaju problem u roku 2-6 sati.
 
Zahvaljujući transparentnosti u svakom trenutku možete izračunati dosadašnje troškove i tako planirati budući proračun.
Svaki ugovor o najmu prilagođavamo Vašim potrebama.
Najam se obračunava jednom mjesečno prema učinjenim otiscima.